Olivier Messiaen – La Nativité du Seigneur, azaz az Úr születése című műve a francia mester talán legismertebb orgonaciklusa. 
A szerző 1935-ben írt nagyszabású darabja Messiaen keresztény hitének bizonyságtétele. A Jézus születése álatal ihletett darab kilenc meditációra oszlik.

 

  • La vierge et l’enfant (A Szűz és a Gyermek)
  • Les bergers (A pásztorok)
  • Desseins éternels (Örök célok)
  • Le verbe (Az Ige)
  • Les enfants de Dieu (Az Isten Gyermekei)
  • Les Anges (Az angyalok)
  • Jésus elfogadta a souffrance (Jézus elfogadja a szenvedést)
  • Les mages (A mágusok)
  • Dieu parmi nous (Isten köztünk van)

Az Úr születése a múlt század orgonairodalmának kulcsműve, koncerten mégis rendkívül ritkán hallhatjuk. Ez talán nem is baj, ha figyelembe vesszük: a műhöz méltó színvonalon igen kevés hazai orgonista képes megszólaltatni a teljes Nativité-ciklust. Legföljebb csak részletei hangzanak fel egy-egy orgonaesten. Horváth Márton Levente koncertjének külön erénye volt, hogy élőben meghallgathattuk a teljes művet – az valóban így alkot kerek egészet. A kilenc orgonameditáció kilenc bibliai igére épül, amelyekben – a szigorú zenei szerkesztés mellett –metaforikus–hangulatfestő elemek is helyet kapnak, zseniálisan bánva a 20. század zeneszerzői eszköztárának legjavával. 

A fiatal orgonista és zeneszerző nemcsak pontosan érti Messiaen formáit és harmóniáit; az előadás technikailag is tökéletesnek bizonyult. Nehézkességnek vagy – orgonistáktól sajnos eléggé gyakran hallott – maszatolásnak s értelmetlen játéknak semmi nyoma nem volt. A formarészek világosan és logikusan következtek egymásból, s a karakterek hajlékonyan és kifejezően születtek meg a bibliai mondanivaló szolgálatában. Talán a közönség kevéssé zeneértő része sem gondolta úgy, hogy ez a „nehéz” 20. századi alkotás elérhetetlen volna. Ennek persze az volt a feltétele, hogy a mesterművet annak színvonalán adják elő.

Stachó László

Az LFZE tudományos munkatársa, Fidelio 2006. február

Helyszín:

Fasori református Templom

Időpont:

2018 .12. 10. / 19:30 – 20:30

A belépés díjtalan

Share This